Вітаємо Вас у Репозитарії Миколаївської філії Київського національного
університету культури і мистецтв!
Інституційний репозитарій є електронним архівом, що накопичує, систематизує, зберігає та забезпечує довготривалий відкритий доступ до наукових робіт викладачів та студентів ВУЗу.
Матеріали з архіву індексуються в пошукових системах:
Google Scholar

This is a default installation of DSpace!

It can be extensively configured by installing modified JSPs, and altering the site configuration.